Stichting Battle of the mountain

Stichting Battle of the mountain
Schapendreef 7
4824 AM - Breda 
info@battleofthemountain.com

K.v.K: 62870769
RSIN/ANBI/fiscaal nummer: 854992066
Bank ING: NL49 INGB 0006838123
 
Onze doelstelling
Het leveren van een significante bijdrage aan het vinden van een oplossing/genezing voor de ziekte ALS.
 
Beleidsplan
Gezien het korte bestaan van onze stichting is dit in de maak.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jos van Gastel
Secretaris: Anouk Rasenberg
Penningmeester: Jacob Kluit
Bestuurslid: Coen van den Broek
 
Beloningsbeleid
Er wordt geen beloning in welke vorm dan ook verstrekt.
Alle medewerkers, bestuursleden en commisarissen werken onbezoldigd.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie deze site.

Financiƫle verantwoording:
Volgt na sluiting boekjaar 2015.